Regulamin

Regulamin konkursu
DIAMENTY ZOOLOGOGII
Targów Zoologicznych PET EXPO

 

1. OGÓLNE INFORMACJE

 

1. Organizatorem Konkursu Diamenty Zoologii Targów Zoologicznych PET EXPO jest Elite Expo Zbigniew Joniec z siedzibą
w Łodzi, 93-479, ul. św. Franciszka z Asyżu 69/2. Wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerami REGON 380625560, NIP 6272576272 zwany dalej
ORGANIZATOREM.
2. Do konkursu Diamenty Zoologii Targów Zoologicznych PET EXPO (zwanego dalej konkursem) może być zgłoszony każdy produkt zoologiczny
i weterynaryjny.
3. Do konkursumożna zgłosić dowolną liczbę produktów.
4. Do konkursu nie można zgłaszać produktów, które:
a. Nie posiadają przewidzianych prawem atestów, certyfikatów, świadectw lub innych dokumentów.
b. Nie są dopuszczone do obrotu na rynku polskim.
5. Do konkursu można zgłosić:
a. Jeden produkt.
b. Linie produktów, która jest jednorodna pod względem spełnianych funkcji.
6. Zgłoszenie produktu do konkursu może dokonać każda firma działająca w branży zoologicznej (zwana Zgłaszającym).
7. Zgłaszający przystępując do konkursu oświadcza, że zgłaszany produkt nie narusza praw osób trzecich oraz,że produkt jest wolny od wad prawnych.
8. Jeżeli zgłoszony produkt narusza prawo osób trzecich, Organizator zobowiązuje się do usunięcia produktu z konkursu, dodatkowo jeżeli zdarzyłoby się, że taki
produkt wygra konkurs to Organizator bezzwłocznie cofa przyznanie nagrody, a Zgłaszający pokryje wszystkie koszty związane z ewentualnymi szkodami oraz
wszystkie koszty związane z przyznaniem nagrody. Opłata za zgłoszenie produktu do konkursu nie zostaje zwrócona.

 

2. KATEGORIE KONKURSOWE

1. Diamenty Zoologii zostaną przyznane w ośmiu kategoriach.
a. Produkty dla psa – karmy suche
b. Produkty dla psa – karmy mokre, przysmaki, naturalne gryzaki
c. Produkty dla psa –zabawki, legowiska, transportery, smycze, szelki, obroże, ubranka, szczotki, miski,meble, akcesoria i inne
d. Produkty dla kota – karmy suche i mokre, przysmaki
e. Produkty dla kota –zabawki, legowiska, transportery, kuwety, żwirki, smycze, szelki, obroże, ubranka, szczotki, miski, akcesoria i inne
f. Produkty akwarystyczne – pokarmy, preparaty, testy, filtry, oświetlenie, akcesoria, akwaria i inne
g. Produkty dla małych ssaków – pokarm, podłoża, żwirki, klatki, akcesoria i inne
h. Produkty dla ptaków – pokarm, przysmaki, klatki, akcesoria i inne
i. Produkty pielęgnacyjne i weterynaryjne –szampony i odżywki, preparaty, środki na pasożyty, witaminy, suplementy i inne
2. Organizator zastrzega sobie możliwość rozdzielenia kategoriiw przypadku zgłoszenia w danej kategorii dużej liczby produktów

 

3. KRYTERIA OCENY

 

1. Zgłoszone produkty będą oceniane według następujących kryteriów:
a. Skład produktu/ materiały, z których został wykonany produkt
b. Innowacyjność oraz nowoczesność zastosowanych rozwiązań
c. Ekonomiczność produktu w tym cena, eksploatacja, utylizacja
d. Funkcjonalność
e. Bezpieczeństwo
f. Design i estetyka opakowania oraz produktu
g. Rotacyjność produktu w sklepie.

 

4. ZGŁOSZENIE PRODUKTU – PROCEDURA

 

1. Aby zgłosić produkt do konkursu należy postępować zgodnie z zasadami:
a. Dokonać zgłoszenia produktu za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie www.diamentyzoologii.plw terminie do 30.06.2019.
b. Przesłać kopię wszystkich dokumentów potwierdzających walory zgłaszanego produktu, tj. certyfikaty, atesty, świadectwa, wyniki badań, opinie
użytkowników, a także dokładne zdjęcia produktu oraz opakowania (w formacie JPG o rozdzielczości 300 DPI) za pomocą formularza do 10 MB lub na
adres formularze@elite-expo.pl.
c. Przesłać dokładny opis produktu w pliku tekstowym do 750 znaków w języku polskimza pośrednictwem formularza.
d. Wysłać produkty w liczbie min. 5 szt. na adres Organizatora, podany w punkcie 1.1., w ciągu 7 dni od daty przesłania zgłoszenia do oceny
organoleptycznej przez kapitułę. Najpóźniej do 8.07.2019 r.
e. Dokonać opłaty zgłoszeniowej w wysokości podanej w punkcie 5.4 lub 6.1 zgodnie z obowiązującą promocją na rachunek bankowy organizatora
mBank nr 15 1140 2004 0000 3003 0054 9549 najpóźniej do 8.07.2019 r.
2. W przypadku zgłaszania linii produktów do oceny organoleptycznej należy wysłać JEDEN produkt wraz z opisem całej linii.
3. Produkty po ocenie przez kapitułęmogą zostać zwrócone na koszt Zgłaszającego.Taką informację należy zaznaczyć w formularzu.
4. Dokumenty wraz z produktem zostaną przesłane do kapituły w celu oceny oraz testów.
5. Produkt zgłoszony do konkursu nie będzie przekazany kapitule, jeżeli nie będzie zgodny z regulaminemi jeżeli nie będzie dokonana opłata za udział w konkursie.

 

5. KOSZTY UDZIAŁU DLA WYSTAWCÓW TARGÓW PET EXPO

 

1. Zgłoszenie produktu do udziału w konkursie DIAMENTY ZOOLOGII kosztuje 1200,00 zł netto. Do 31maja 2019 r. obowiązuje promocyjna cena 999,00 zł netto.
2. W przypadku zgłoszenie dwóch produktów przysługuje rabat w wysokości 25% na drugi produkt.
3. W przypadku zgłoszenie trzech produktów przysługuje rabat w wysokości 50% na trzeci produkt.
4. Podsumowanie:
a. Cena regularna za zgłoszenie jednego produktu 1200,00 zł netto.
b. Cena promocyjna za zgłoszenie jednego produktu – 999,00 zł* produkt do 31.05.2019.
c. Cena za zgłoszenie drugiego produktu – rabat 25% (do 31.05.2019 – 749,25 zł, po 31.05.2019 – 900,00 zł)
d. Cena za zgłoszenie trzeciego produktu – rabat 50% (do 31.05.2019 – 499,50 zł, po 31.05.2019 – 600,00 zł).

 

6. KOSZTY UDZIAŁU DLA FIRMY NIE BIORĄCYCH UDZIAŁU W TARGACH PET EXPO

  1. Zgłoszenie produktu do udziału w konkursie DIAMENTY ZOOLOGII kosztuje 2400,00 zł netto., do 30 maja 2019 r. obowiązuje promocyjna cena 1999,00 zł netto.

7. KAPITUŁA KONKURSOWA

  1. Organizatorzy konkursu powołali osobne gremia dla każdej kategorii konkursowej.
  2. W skład kapituły konkursowej wchodzą eksperci, m.in. lekarze weterynarii, dietetycy, behawioryści, trenerzy, zoopsycholodzy, specjaliści w zakresie marketingu i sprzedaży
  3. Członkowie kapituły konkursowej są zaprezentowani na stronie diamentyzoologii.pl.

 

8. OCENA PRODUKTÓW

1. Na ocenę produktu składa się:
a. od 60% 70% – ocena ekspertów z zakresu zoologii i weterynarii
b. 20% – ocena ekspertów z zakresu marketingu (opakowania)
c. od 10 do 20% – ocena eksperta z zakresu sprzedaży.
2. Każdy członek kapituły konkursowej posiada pulę punktów (10 x liczba zgłoszonych w danej kategorii produktów) i przydziela punkty według własnej wiedzy
i doświadczenia.
3. Na jeden produkt nie może jednak przyznać więcej punktów niż 50% dostępnych do przyznania. Ostateczną ocenę produktu stanowi suma punktów przyznanych
przez wszystkich członków kapitały danemu produktowi.
4. DIAMENT ZOOLOGII może zdobyć produkt, który otrzymał łącznie min. 30% wszystkich punktów, które miała do przyznania kapituła konkursowa.
5. Kapituła konkursowa może przyznać w danej kategorii jeden DIAMENT ZOOLOGII.
6. Wyróżnienie kapituła może przyznać produktom, których suma punktów jest tylko o 30% niższa niż produkt, który otrzymał DIAMENT ZOOLOGII.
7. Jeżeli produkt w danej kategorii nie uzyskałmin. 30% wszystkich punktów DIAMENT ZOOLOGII nie zostanie przyznany.
8. W przypadku nieprzyznania w danej kategorii DIAMENTU ZOOLOGII, wyróżnienie może otrzymać produkt, który otrzymał min. 20% wszystkich punktów, które miała
do przyznania kapituła konkursowa.
9. Kapituła konkursowa ocenia produkty korespondencyjnie na podstawie przesłanej przez Zgłaszającego dokumentacji opisanej w punkach 4b i 4c oraz oceny
organoleptycznej oraztestów produktów.
10. Kapituła konkursowa może pominąć w ocenie produkty nieposiadające właściwych dokumentów lub wymagające długotrwałych specjalistycznych badań
umożliwiających ocenę walorów produktu.
11. Na stronie www.diamentyzoologii.plzostanie opublikowane lista produktów, które otrzymały DIAMENTY ZOOLOGII i wyróżnienia z informacją, ile punktów otrzymał
dany produkt od poszczególnych członków kapituły konkursowej.
12. Wszelkie materiały i działania Jury mają charakter poufny i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

9. ŚWIADCZENIA

1. Produkty zgłoszone do udziału w konkursie DIAMENTY ZOOLOGII
a. zamieszczenie produktów wraz ze zdjęciem i krótkim opisem w magazynie targowym
b. prezentacja produktów na stronie www.diamentyzoologii.pl
c. post na profilach społecznościowych Facebook, Instagram – DIAMENTY ZOOLOGII
d. mailing do klientów zarejestrowanych do odwiedzenia PET EXPO z informacją o produktach zgłoszonych do DIAMENTÓW ZOOLOGII
e. post na profilach społecznościowych Facebook, Instagram – PET EXPO
f. możliwość zorganizowania konkursu ze zgłoszonym produktem na profilu Facebooku – DIAMENTY ZOOLOGII (post sponosnorowany –liczba konkursów
ograniczona)
2. Laureaci nagrody DIAMENTY ZOOLOGII
a. przekazanie woblerów do oznaczenie produktu podczas targów PET EXPO
b. baner na antresoli podczas targów PET EXPO według projektu Organizatora (wydruk po stronie organizatora)
c. prezentacja produktuw Strefie Biznesu podczas targów PET EXPO
d. prezentacja produktuw modelowym sklepie pod hasłem DIAMENTY ZOOLOGII podczas targów PET EXPO
e. kampania promocyjna DIAMENTÓW ZOOLOGII w mediach społecznościowych
f. kampania promocyjna DIAMENTÓW ZOOLOGII w Google
g. dedykowany mailing do bazy odwiedzających targi PET EXPO
h. post na profilach społecznościowych Facebook, Instagram – DIAMENTY ZOOLOGII
i. post na profilach społecznościowych Facebook, Instagram – PET EXPO
j. pakiet grafik do wykorzystania w celu promocji produktów
k. miejsce na roll’up w Strefie Biznesu
l. miejsce na roll’up na antresoli
m. 50% zniżki na reklamę w magazynie targowym
n. zaproszenie na bankiet dla jednej osoby
o. rozesłanie notatki prasowej do mediów branżowych z informacją o laureatach konkursu.
3. Wyróżnieni
a. prezentacja produktuw Strefie Biznesu podczas targów PET EXPO
b. prezentacja produktuw modelowym sklepie pod hasłem DIAMENTY ZOOLOGII podczas targów PET EXPO
c. kampania promocyjna DIAMENTÓW ZOOLOGII w mediach społecznościowych
d. kampania promocyjna DIAMENTÓW ZOOLOGII w Google
e. mailing z informacją o wyróżnionych produktach do bazy odwiedzających targi PET EXPO
f. post na profilach społecznościowych Facebook, Instagram – DIAMENTY ZOOLOGII
g. post na profilach społecznościowych Facebook, Instagram – PET EXPO
h. pakiet grafik do wykorzystania w celu promocji produktów
i. 50% zniżki na reklamę w magazynie targowym
j. 50% zniżki na baner na antresoli podczas targów PET EXPO według projektu Organizatora (wydruk po stronie organizatora)
k. rozesłanie notatki prasowej do mediów branżowych z informacją o wyróżnionych.

10. NAGRODY

1. Podczas uroczystego wieczoru Wystawców zostaną wręczone LaureatomDIAMENTÓW ZOOLOGII diamentyz certyfikatem autentyczności wraz z dyplomem,
a firmom, które otrzymały wyróżnienie dyplomy.
2. Dany produkt może być wyróżniony DIAMENTEM ZOOLOGII tylko jeden raz.

11. TERMINY

 

• 6.05.2019 –rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
• 30.05.2019 – ostatni dzień promocyjnej ceny
• 30.06.2019 – ostateczny termin przesyłania zgłoszeń – ostateczny termin wysyłki produktów do organizatora
• 12.07.2019 –wysyłka produktów do kapituły konkursowej
• 2.09.2019 – rozesłanie informacji do laureatów i wyróżnionych o wygranej
• 13.09.2019 –zamieszczenie wyników na stronie www.diamentyzoologii.pl., www.petexpo.pl i w mediach społecznościowych
• 13.09.2019 –wręczenie nagród podczas uroczystego wieczoru Wystawców podczas targów PET EXPO

 

12. INFORMACJE KOŃCOWE

 

1. Zgłaszający upoważnia organizatora do posługiwania się przekazanymi materiałami w tym zdjęciami, logo, tekstami itd. w celu przeprowadzenia konkursu,
wyłonienia laureata oraz w celu przeprowadzenia działań promocyjnych.
2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stroniewww.diamentyzoologii.pl.
3. Regulamin obowiązuje od 8.05.2019 r.
4. Zgłaszający akceptuje regulamin i wyraża zgody na wszystkie postanowienia regulaminu.
Wszelkie prawa do zawartych treści oraz formuły konkursu zastrzeżone. Elite Expo Zbigniew Joniec.

 

POBIERZ PDF