30

Szymon Najdora

5

Ines Daszkowska

30

Agata Kokocińska-Kusiak

20

Dawid Kwitowski

10

Anna Kozieł
Krzysztof Kozieł