10

Anna Przybylska

20

Małgorzata Biegańska-Hendryk

22

Agata Kokocińska-Kusiak

10

Dawid Kwitowski

30

Anna Kozieł
Krzysztof Kozieł