13

Karolina Hołda

20

Olga Lasek

10

Martyna Woszczyło

22

Dawid Kwitowski

20

Anna Kozieł
Krzysztof Kozieł