20

Krzysztof Kelman

5

Adam Golik

20

Dawid Kwitowski

30

Anna Kozieł
Krzysztof Kozieł