30

Anna Przybylska

10

Katarzyna Jakubowska

Agata Kokocińska-Kusiak

9

Dawid Kwitowski

20

Anna Kozieł
Krzysztof Kozieł